Celsius Linné föreläsningar

Varje år arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Celsius-Linné-föreläsningarna till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utsedda Celsius- och Linné-föreläsarna är båda i yttersta framkant inom sitt forskningsområde. Föreläsningarna äger rum i februari och kommande års föreläsare presenteras under hösten.

Celsius-Linné föreläsarna utses av Celsius-Linné-kommittén som även utser fyra föreläsare till symposiet, varav två kommer från Uppsala universitet.

Årets föreläsare

2024 års Celsius-föreläsare var Chris Polly, professor vid Fermi National Accelerator Laboratory, Chicago, IL.

2024 års Linné-föreläsare var Jürgen Janek, professor vid Institute of Physical Chemistry, Justus Liebig University Giessen.

Ta del av programmet för 2024 års Celsius-Linné-föreläsningar som ägde rum på Ångströmlaboratoriet den 15 februari.

Läs mer om föreläsningarna här "Fastfasbatterier och myoner på årets Celsius-Linné föreläsningar"

Tavlor placerade på bord i sal

Nobelpris

Celsius-Linnéföreläsningarna startade 1991 och sen dess har elva av de tidigare utsedda föreläsarna tilldelats ett Nobelpris.

2022 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades Svante Pääbo som var en av de utsedda Linné-föreläsarna 2022.

Celsius-Linné kommittén

Celsius-Linné-kommittén har till uppgift att varje år bjuda in föreläsare av toppklass från hela världen inom Celsius och Linnés respektive ämnesområden.

Ledamöter i Celsius-Linné-kommittén 2022–2025

  • professor Máté Erdélyi, institutionen för kemi-BMC (ordförande)
  • professor Klas Hjort, institutionen för materialvetenskap
  • professor Giuliano Di Baldassarre, institutionen för geovetenskaper
  • professor Karin Schönning, institutionen för fysik och astronomi
  • professor Per Ahlberg, institutionen för organismbiologi
  • professor Silvelyn Zwanzig, matematiska institutionen

För mer information, kontakta kommittésekreterare Karin Thellenberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin