Ephedra distachya - russinefedra, v 42 2018

Busken bär inte bär utan köttiga kottar

(Bild borttagen) Foto: Per Erixon,Uppsala universitet

Russinefedra (Ephedra distachya) växer från södra Europa bort mot Centralasien. Släktet omfattar ett 50-tal arter av buskar, ofta i torra områden. Efedra har i årtusenden använts inom den kinesiska medicinen. Den aktiva substansen efedrin finns numera även i bl.a. astmamediciner.

Efedra är inte en blomväxt utan hör till de nakenfröiga växterna. Växten är dioik, dvs har skilda han- och honindivider. Det är således bara de senare som får röda köttiga honkottar innehållande två frön.

Veckans växt hittar ni i Europadelen av vårt grusparti i trädgårdens södra del.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin