Pelargonium transvaalense - transvaalpelargon, v 46 2018

Pelargon från södra Afrika

(Bild borttagen)

Precis innanför entrén till Tropiska växthuset blommar nu transvaalpelargon en masse.

Pelargonium transvaalense från Sydafrika är till skillnad från många av pelargonerna i våra köksfönster en ren art. På blomman uppe till vänster på fotot syns pistillens stift med de fem märkesflikarna, några staminoder (sterila, omvandlade ståndare) och fertila ståndare med ståndarknappar. Antalet staminoder i förhållande till antalet ståndare och deras position i förhållande till varandra är bra karaktärer för att skilja på olika pelargon-arter. Pelargoner har 2-7 ståndare.

Släktet Pelargonium har cirka 200 arter varav 90% hör hemma i Sydafrika.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin