Subkutan administrering av bioläkemedel: In vitro egenskaper och biotillgänglighet och absorptionshastighet in vivo

Anton Norberg forskar om Subkutan administrering av bioläkemedel

Att utveckla nya in vitro modeller som gör det möjligt att prediktera absorption av subkutant administrerade läkemedel.

Forskare: Anton Norberg, doktorand
Ansvarig forskare: Professor Per Hansson, institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet

Vetenskapligt och industriellt sammanhang. Subkutan administrering tillhör de viktigaste administreringsvägarna för peptid- och proteinläkemedel och dess relevans ökar i takt med den kraftiga ökningen av peptid- och proteinläkemedel. Idag saknas etablerade in vitro modeller för studier om läkemedelsinteraktioner med den subkutana vävnaden. Istället har användningen av djurmodeller ökat trots dålig korrelation mellan djurmodeller och människor. Ökad förståelse av peptid- och proteinläkemedels subkutana vävnadsinteraktioner skulle möjliggöra nya in vitro modeller och minska mängden djurförsök.

Syfte. Att ta reda på hur peptid- och proteinläkemedels molekylära egenskaper påverkar deras mobilitet samt tendens att aggregera genom fysikalkemiska interaktioner med komponenter i den subkutana vävnaden och hur dessa egenskaper påverkar läkemedlets absorptionshastighet och biotillgänglighet. Ytterligare ett syfte är att etablera in vitro / in vivo korrelation gällande biotillgänglighet och absorptionshastighet för ett flertal peptid- och proteinläkemedel för senare användning som parametrar vid fysiologiskt baserade farmakokinetik- och biofarmaceutiska modeller.

Resultat. Att öka förståelsen av peptid- och proteinläkemedels beteende i den subkutana vävnaden och att utveckla nya in vitro modeller som gör det möjligt att prediktera absorption av subkutant administrerade läkemedel.

AstraZeneca
Ferring Pharmaceuticals
Janssen Pharmaceuticals

Projektledare: Anton Norberg, Per Hansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin