Barns rätt till utveckling

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt till överlevnad, utveckling, skydd och delaktighet. Men varje dag förnekas miljontals barn åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra.

För att förstå barns och ungas hälsa och utveckling över tid, är det relevant att titta på flera faktorer, inklusive familjesituation, förskola och skola, boendemiljö samt geografisk och socioekonomisk bakgrund. Forskningen tenderar emellertid att bli fragmenterad och det råder stora behov av samordning.

Vid Uppsala universitet bedrivs högkvalitativ mångvetenskaplig barn- och ungdomsforskning, bland annat inom språkutveckling, lärande och didaktik, socialt arbete och barn- och familjerätt.

Ett barn i gula galonisar hoppar i en lerpöl.

Exempel på pågående forskning

Exempel på institutioner som forskar om barns utveckling

Institutionen för psykologi

Vid institutionen för psykologi intresserar sig forskare allt från spädbarns utveckling av motoriska, perceptuella och kognitiva förmågor till utvecklingspsykologi i vid mening.

Institutionen för psykologi

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om utbildning, bildning, undervisning, socialisation och lärande. Pedagogik handlar om hur man lär sig saker och hur man undervisar andra. Didaktik är ett ord för vad man lär ut i skolan. Utbildningssociologi handlar om skolan i samhället, forskarna undersöker hur skolan fungerar tillsammans med andra delar av samhället.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Viktiga forskningsområden vid institutionen för kvinnors och barns hälsa är till exempel barns och ungdomars hälsa och sjukdomar samt hur man kan minska dödligheten bland nyfödda barn i världen.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin