Navet SciLifeLab Uppsala

Foto: Mikael Wallerstedt

En del av Science for Life Laboratory

Klinisk Genomik Uppsala är en av sju noder i den nationella plattformen Clinical Genomics vid SciLifeLab, ett nationellt forskningscenter för molekylära biovetenskaper. Målet med vår verksamhet är att erbjuda service för kliniska och translationell forskning samt utveckla och implementera genetiska tester i vården.

SciLifeLab

Logos of collaborators

Foto: Malin Melin

Koppling till sjukvård

Klinisk Genomik Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Vår verksamhet är integrerad med sektionerna Klinisk Genetik, Klinisk Patologi och Klinisk Mikrobiologi. Vi har utvecklat en rad tester som används dagligen vid diagnos och val av behandlingför patienter med cancer, ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar.

Map showing Genomic Medicine Centers

GMS har sju center för genomisk medicin

Genomic Medicine Sweden

Vi har en nyckelroll inom den nationella infrastrukturen Genomic Medicine Sweden (GMS), som syftar till att stärka precisionsmedicin i hela landet. GMS är ett samarbete mellan Sveriges sju universitet med medicinsk fakultet och sju regioner med universitetssjukvård.

Genomic Medicine Sweden

Mer information

Mer information om vår service och övriga delar av vår verksamhet finns på våra engelska sidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin