Service

Staff working in the laboratory

Photo: Mikael Wallerstedt

Skräddarsydd service vid Klinisk Genomik Uppsala

Klinisk Genomik Uppsala erbjuder service med sekvensering och andra molekylära teknologier. Vi tar oss an projekt inom klinisk och translationell forskning, samt utveckling av metoder för klinisk användning. Vår service inkluderar bioinformatiskt stöd och klinisk tolkning av genetiska varianter, och vi kan skräddarsy service för användarens behov.

Mer information om vår servcie finns på våra engelska sidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin