Publikationer

Under årens lopp har SNP&SEQ teknologiplattformen bidragit med genotypnings- och sekvenseringsdata till över 1500 vetenskapliga artiklar. Kvaliteten och antalet vetenskapliga artiklar visar att SNP&SEQ-plattformen gör det möjligt för svenska forskare att utföra forskning i världsklass inom genomik och biologi.

Publikationsdatabas

Nedan hittar du en lista över alla publikationer som SNP&SEQ Technology-plattformen har bidragit till, besök SciLifeLab Publication Database.

 

SNP&SEQ publikationsdatabas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin