Om SNP&SEQ teknologiplattformen

SNP&SEQ teknologiplattformen i Uppsala erbjuder genotypning- och sekvenseringstjänster av högsta kvalitet och med hjälp av den senaste tekniken.

Verksamheten grundades 2001 med fokus på SNP-genotypning. År 2007 utökades servicen med Illumina-baserade sekvenseringstjänster tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

SNP&SEQ Technology Platform är ackrediterad av SWEDAC enligt den europeiska kvalitetsstandarden ISO/IEC 17025.

SNP&SEQ är en del av den Nationella Infrastrukturen för Genomik (NGI) vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och utgör en betydande del av Genomikplattformen. SciLifeLab är ett svenskt nationellt center för molekylärbiologi med fokus på hälsa och miljöforskning. NGI är en av de största faciliteterna vid SciLifeLab både när det gäller antalet projekt och antalet användare. NGI ger tillgång till teknologi för massivt parallell sekvensering och genotypning, samt tillhörande bioinformatiskt stöd till forskare baserade i Sverige.

NGI grundades den 1 januari 2013 och kommer från det svenska forskningsrådet RFI-infrastrukturen SNISS. NGI stöds förutom av SciLifeLab, även av Vetenskapsrådet (VR) som en nationell infrastruktur, samt även av våra värduniversitet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har också gett viktigt finansiellt stöd för nya instrument och beräkningsinfrastruktur.


SNP&SEQ teknologiplattformen finansieras av SciLifeLab, Uppsala universitet och Rådet för forskningens infrastrukturer (VR-RFI).

Personal

Människorna som jobbar på SNP&SEQ teknologiplattformen

Lista över personal på SNP&SEQ

NGI

SNP&SEQ är en del av National Genomics Infrastructure (NGI). Läs mer om NGI här.

Länk till NGI

SciLifeLab

SciLIfelab är vår värdorganisation.

Länk till SciLifeLab

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin