Excellenscenter

Fem forskningsmiljöer vid Uppsala universitet har fått bidrag i Vetenskapsrådets excellenssatsning. Tanken med anslagen är att stödja projekt som har stor potential för nyskapande forskning. Vid Uppsala universitet har Vetenskapsrådet satsat på följande fem områden:

  • Centrum för geometri och fysik – Tobias Ekholm, professor i matematik
  • Center för människans förhistoria – Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi
  • Livets kemiska mekanismer – Ingela Lanekoff, professor vid institutionen för kemi-BMC
  • Svenskt centrum för extrema klimathändelser, "Climes" – Gabriele Messori, professor vid institutionen för geovetenskaper
  • Den vikingatida världen – Neil Price, professor vid institutionen för arkeologi och antik historia
Tecknad karta över Uppsalas Campi

Nyheter som rör forskningen inom excellenscentren

Vetenskapsrådets excellenssatsning

Vetenskapsrådet beslutade 2023 att finansiera 15 forskningsmiljöer som har stor potential för nyskapande forskning. Varje forskningsmiljö kommer att få 4–6 miljoner kronor per år under fem år och möjlighet till ytterligare fem års finansiering efter utvärdering. Medlen ska gå till långsiktiga programverksamheter där forskare från olika discipliner samlas kring ett tema eller en frågeställning. Kring det ska de bygga upp ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet.

Mer om de beviljade bidragen på Vetenskapsrådets hemsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin