Om Urban Lab

Urban Lab är ett kvantitativt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och drivs som ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Forskningen finansieras huvudsakligen av externa forskningsfonder.

Syftet med Urban Lab är att skapa en aktiv och multidisciplinär forskningsmiljö för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Forskningen kombinerar metodologiska kompetenser från olika discipliner med tillgången till den stora mängd geokodade mikrodata som finns i databasen GeoSweden, som drivs av Institutet för bostads- och urbanforskning.

Den forskning som pågår, och planeras, inom Urban Lab rymmer breda frågor: Varför växer vissa städer medan andra krymper? Varför har vissa områden inom städer en positiv utveckling och andra en negativ? Hur påverkar urbanisering och grannskap olika utfall i termer av till exempel ekonomisk ojämlikhet, individers hälsa och barns framtid? Vilken roll spelar lokal politik för den lokala utvecklingen?

Urban Lab organiserar sin verksamhet kring olika typer av möten. De forskare som medverkar i Urban Lab träffas regelbundet och diskuterar pågående forskningsprojekt, nya forskningsidéer och olika typer av datafrågor. De representerar olika discipliner (nationalekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, statistik och statsvetenskap). I snitt deltar cirka 25 forskare vid dessa möten.

Urban Lab har regelbundna möten med Uppsala kommun, där forskarna ges möjlighet att presentera pågående och planerad forskning och diskutera dessa med kommunens tjänstemän, som i sin tur får möjlighet att presentera sina pågående och planerade projekt. Detta har resulterat i flera projekt baserat på Uppsala-specifika data. Utöver detta arrangerar Urban Lab seminarier med externa föredragshållare.

Huvudfinansiär för satsningen under åren 2020-2023 var Uppsala kommun, som beslutade att stödja forskningen ekonomiskt med 12 miljoner kronor. Uppsala universitet finansierade Urban Lab med nio miljoner kronor under åren 2020–22.

 

Organisation

Föreståndare: Matz Dahlberg
Styrgrupp: Matz Dahlberg, P-A Edin och Che-Yuan Liang
Externa rådgivare: Nils Hertting och Olof Åslund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin