Linnés Hammarby

Historik

Carl von Linné, professor i botanik och medicin vid Uppsala universitet mellan åren 1741 och 1778, förvärvade lantegendomen Hammarby utanför Uppsala hösten 1758. Familjen vistades där sommartid fram till Linnés död 1778 då byggnaden blev permanentbostad för hans änka Sara Elisabeth von Linné.

På Hammarby finns en mängd föremål med anknytning till familjen Linné. En betydande del av inventarier och konstverk har funnits där sedan Linnés dagar, annat förvärvades av familjen efter hans död. Föremål med Linnéanknytning har också förvärvats i senare tid genom gåvor från släktingar eller genom köp. Gården var i familjens ägo fram till svenska statens övertagande år 1879.

Verksamheten idag

Linnés Hammarby utgör, tillsammans med Botaniska trädgården och Linnéträdgården de linneanska trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun. Hammarby är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk. År 2007 blev Hammarby med omgivande jordbruksmark och skog kulturreservat. Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen och sköts av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Besök Linnés Hammarby

Linnés Hammarby är öppet för allmänheten under sommarhalvåret.

Uppsala linneanska trädgårdar - Linnés Hammarby

Fotografering i Linnés Hammarby

Fotografering i bostadshuset på Linnés Hammarby är inte tillåtet utan tillstånd.

Kontaktuppgifter

Frågor som rör fotografering, konst och inventarier på Linnés Hammarby kan ställas till: artcollections@gustavianum.uu.se

Linnés Hammarby exteriör med trädgård framför.

Linnés Hammarby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin