Forskning vid institutionen för ABM

Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning som bygger på samspel av perspektiv från arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, och musei- och kulturarvsvetenskap. Särskilt för forskningen i Uppsala är att den grundas på ett interdisciplinärt intresse i informations- och kunskapsinfrastrukturer, samlingar och samhälleligt minne. Vi är intresserade i förändrande utgångspunkter, arrangemang och praktiker: hur de skapas, organiseras, förvaltas och tas i bruk både i ett historiskt perspektiv och i nutid.

Forskningsområden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin