Kontakta institutionen för ABM

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

Telefon:
018-471 22 92
Fax:
018-471 34 80
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.abm.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin