Utbildningar vid institutionen för ABM

Vid institutionen för ABM erbjuds två masterprogram på avancerad nivå: masterprogrammet i ABM, med inriktningarna arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap, samt masterprogrammet i digital humaniora. Vid institutionen ges även forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

bok

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin