Forskningsprojekt

Samarbetsprojekt

Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO)

Ett samarbete mellan vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samt vetenskapsområdet för medicin och farmaci, med finansiellt stöd från rektor, 2020–

Kontakt vid Filosofiska institutionen: Sharon Rider

Engaging Vulnerability

Ett tvärvetenskapligt program finansierat av Vetenskapsrådet, 2015–2026

Kontakt vid Filosofiska institutionen: Sharon Rider

Forskarskolan Normer och normativitet (NoNo)

Ett samarbete, 2022–2025, mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Skolan är placerad vid Stockholms universitet.

Kontakt vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet: Folke Tersman

NOTREALLYTHERE

Ett mångvetenskapligt projekt finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC Advanced Grant), 2025–2029

Kontakt vid Filosofiska institutionen: Sharon Rider

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin