Trösklar i etik

  • Period: 2022-01-01 – 2024-12-31
  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Beskrivning

Frågor som rör trösklar uppkommer inom många olika moralfilosofiska områden. Trots detta saknas en mer generell, enhetlig och systematisk utredning av trösklar i etik. En sådan utredning är vad detta projekt erbjuder. Hänvisningar till trösklar inom etik är ofta intuitivt rimliga och i linje med sunt förnuft, men anklagas ofta för att vara godtyckliga. Vi menar att denna avfärdande attityd vid en närmare granskning visar sig grundlös inom en rad olika områden. Ett exempel är kollektivt handlande, där det ofta antas att en enskild individs handling inte kan göra någon skillnad för utfallet. Vi avser att visa att en individuell handling i många fall orsakar att en tröskel passeras. Ett annat exempel är teorier om välfärd och förpliktelser gentemot framtida generationer. Här är vårt mål att visa att icke-godtyckliga trösklar i motsats till vad som brukar hävdas kan lösa flera centrala problem. Ett ytterligare exempel är ”satisficing consequentialism”, som medför att en handling är tillåten om utfallet är ”tillräckligt bra”. Den vanligaste invändningen mot denna teori är att det är omöjligt att fastställa en icke-godtycklig tröskel för tillåtna handlingar. Vi avser att visa hur en sådan tröskel faktiskt kan fastställas. Det förväntade resultatet av projektet är således att trösklar inom etiken är betydligt mer försvarbara än vad som tidigare antagits; trösklar kan faktiskt lösa en rad olika omdiskuterade etiska problem.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin