Gränslandet

Om samspelet mellan fiktion och icke-fiktion

  • Period: 2022-01-01 – 2024-12-31
  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Beskrivning

Som både avsändare och mottagare av information antar vi att det finns en grundläggande skillnad mellan fiktion och icke-fiktion, fakta och fantasi. Vår förmåga att skilja mellan dem är avgörande för såväl våra offentliga som våra privata liv. Politisk diskurs, journalistik, offentlig debatt, historieskrivning, undervisning och även vanliga samtal förlitar sig på vår förståelse av att vissa saker vi säger och hör är fiktiva medan andra är icke-fiktiva.

Men gränsen är ofta suddig. Skönlitterära verk innehåller ofta icke-fiktiv information. Fiktiva filmer och pjäser avbildar ofta verkliga händelser. Historiska figurer förekommer ofta i romaner. Och icke-fiktion innehåller ofta fiktiva element, som när TV-dokumentärer presenterar fiktiva rekonstruktioner av fältslag eller andra händelseförlopp.

Detta projekt handlar om gränslandet mellan fiktion och icke-fiktion. I synnerhet studerar projektet det språk som används i sådana fall och undersöker hur vi kan lära oss saker från historisk fiktion och fiktiva element inom icke-fiktion. Till projektets mål hör att ta reda på om vissa verk ska betraktas som helt blandade fall av "faktion" som presenterar information som varken är rent fiktiv eller rent icke-fiktiv.

Projektet fokuserar på två områden för interaktion mellan fiktion och icke-fiktion. Det första är representation av icke-fiktiva händelser eller situationer inom fiktion. Historiska romaner är tydliga exempel på detta fenomen. Projektet undersöker frågor som: Vad är skillnaden mellan de saker författaren säger som faktiskt är sanna och saker som hen säger som är helt och hållet påhittade? På vilket sätt behandlar publiken dessa saker olika?

Projektets andra huvudfokus handlar om hur icke-fiktion ibland introducerar fiktivt tal eller tänkande. Med utgångspunkt från dessa två områden syftar projektet till att utveckla en teori om de kommunikativa särdragen hos diskurser som förenar fiktion och icke-fiktion. Detta innebär å ena sidan att förstå hur sådana fall förmedlar information, både fiktiv och icke-fiktiv, och å andra sidan vad publiken kan lära sig av dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin