Infrastruktur

Infrastrukturavdelningar

Övrig lokal infrastruktur

 • HELIOS
 • Ångström Femtosecond Laser Laboratorium
 • Quantum Material Devices Lab
 • HAXPES
 • Sputtring lab
 • KRYO-centrum

Infrastruktur institutionen för fysik och astronomi deltar i

 • IceCube-observatoriet
 • Tandemlaboratoriet/Jonteknologiskt centrum
 • MAXIV
 • European XFEL
 • ATLAS-experimentet på CERN
 • LHCb-experimentet på CERN
 • SuperADAM

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin