Samverkan vid institutionen för fysik och astronomi

Uppdragsutbildning inom det kärntekniska området

NANSS, Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, är en del av Uppsala Universitet som syftar till att synliggöra möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området. NANSS består av forskare och lärare från flera universitet samt av experter från myndigheter och branschen.

Atompartikel 3D Illustration

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin