Forskning vid institutionen för fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum och berör allt från det ofattbart lilla till det stora.

Forskarutbildning/Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Det löpande ansvaret för doktorander har institutionen medan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Som stöd till doktoranden finns det två doktorandombudsmän vid institutionen för fysik och astronomi.

Läs om forskarutbildningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin