Om institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet hus 9

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen rankas högt i internationella rankningar och två Nobelpris i fysik har tilldelats institutionen till Manne Siegbahn och Kai Siegbahn.

Institutionen för fysik och astronomi är belägen vid Ångströmlaboratoriet och är en av Uppsala universitets största institutioner med ca 400 medarbetare, varav 120 doktorander. Institutionen är en del av fysiska sektionen och tillhör den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tillika vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, som är en av tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Institutionen bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Ledning

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Prefekten har i det löpande arbetet stöd av en ledningsgrupp. Som stöd till institutionsstyrelsen finns också en strategikommitté.

Avdelningar

Institutionen är administrativt indelad i tolv avdelningar, som leds av avdelningsföreståndare med delegerat personal- och ledningsansvar, och är en del av Uppsala universitets linjeorganisation.

Utöver det finns en administrativ avdelning, som leds av en administrativ chef, med ansvar för ekonomi, HR och service, samt en grundutbildningsavdelning, som leds av studierektor för grundutbildningen.

Forskningsprogram

Forskningen vid institutionen är organiserad i 14 forskningsprogram som leds av programansvariga professorer.

Enheter

Vid institutionen finns också fyra enheter. De 14 forskningsprogrammen är tematiskt indelade i tre forskningsenheter och de tre infrastrukturavdelningarna vid institutionen är samlade i en infrastrukturenhet.

Utbildningsorganisation

Ca 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen för fysik och astronomi. Vid institutionen pågår ett omfattande pedagogiskt kvalitetsarbete och institutionen har många excellenta lärare.

Vid institutionen finns ett flertal utbildningsprogram och kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundutbildningen leds av studierektorer på grundnivå och av programansvariga för de olika utbildningsprogrammen. Vid institutionen ges också teknisk-naturvetenskapligt basår och bedrivs uppdragsutbildning.

Forskarutbildningen leds av studierektor för forskarutbildningen och av forskarutbildningsansvariga professorer.

Hitta hit

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Uppsala

Postadress

Box 516
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin