Excellenta lärare

Sedan slutet av 2011 kan särskilt pedagogiskt välmeriterade lärare ansöka om att få titeln excellent lärare vid Uppsala universitet. Samtliga tillsvidareanställda lärare kan ansöka om titeln, som är ett viktigt steg i att öka kvaliteten i undervisningen.

Bedömningen görs av en arbetsgrupp med stöd av två pedagogiskt sakkunniga, varav en från annat lärosäte, varav minst en av dem ska ha sin vetenskapliga kompetens inom ämnesområdet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin