Astronomi och rymdfysik

Teleskop

Astronomer och rymdfysiker vid Uppsala universitet studerar allt från jordatmosfären, vårt eget och andras planetsystem, kometer, asteroider och universums storskaliga struktur.

Dessutom studeras andra stjärnor i Vintergatan och deras egenskaper och exoplaneter runt dessa. Vidare studeras även andra galaxer som finns på ofattbara avstånd i universum.

Observationer sker dels med teleskop på och i omloppsbana runt jorden och dels med rymdfarkoster som skickats ut i solsystemet.

Astronomer och rymdfysiker ägnar sig också åt instrumentutveckling för olika obseravtioner och skapar med hjälp av numerisk och teoretisk forskning datormodeller för att simulera vad som sker i och har skett i universum.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin