Experter inom astronomi och rymdforskning

Andreas Korn
Universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: andreas.korn@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5991
Språk: Svenska, engelska, tyska
Ämnesområden: Vanliga stjärnor och deras egenskaper, Vintergatan och dess utveckling, rymdmissionen Gaia

Bengt Edvardsson
Universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: bengt.edvardsson@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5983
Språk: Svenska, engelska
Ämnesområden: Vanliga stjärnor och deras spektra, Vintergatan och dess utveckling, rymdprojektet Gaia

Bernd Freytag
Forskare vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: bernd.freytag@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5992
Språk: (Svenska), engelska, tyska
Ämnesområde: Simuleringar av kokande jättestjärnor

Carlos Perez de los Heros
Professor vid avdelningen för högenergifysik
E-post: carlos.de-los-heros@physics.uu.se
Telefon: 018-471 3256
Språk: Svenska, engelska, spanska
Ämnesområden: Mörk materia, neutriner och elementarpartikelfysik

Eric Stempels
Forskare vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: eric.stempels@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5994
Språk: Svenska, engelska, nederländska
Ämnesområden: Meteorer, meteoriter, astronomiska fenomen, teleskop, teleskopinstrumentering, spektroskopi, stjärnor, exoplaneter, astronomisk historia

Erik Zackrisson
Universitetslektor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: erik.zackrisson@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5975
Språk: Svenska och engelska
Ämnesområden: Kosmologi, galaxer, liv i universum

Erin O'Sullivan
Universitetslektor vid avdelningen för högenergifysik
E-post: erin.osullivan@physics.uu.se
Fax: 018-471 3875
Språk: Engelska
Ämnesområden: Supernovor, supernovaneutriner, högenergineutriner och IceCube

Jan-Erik Wahlund
Docent vid institutet för rymdfysik
E-post: Jan-Erik.Wahlund@rymdfysik.uu.se
Telefon: 018-471 5946
Ämnesområden: Andra planeter, satelliter, raketer och rymdfärder

Martin Sahlén
Forskare vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
Telefon: 018-471 5971
Språk: Svenska, engelska
Ämnesområden: Kosmologi, galaxhopar, universums första galaxer, kosmiska tomrum, mörk energi, avvikelser från Einsteins gravitationsteori, Euclid-satelliten, Dark Energy Survey, kosmologins filosofi (t. ex. multiversum, finjustering, kunskapsgränser)

Mats André
Professor vid institutet för rymdfysik
E-post: mats.andre@rymdfysik.uu.se
Telefon: 018-471 5913
Ämnesområden: Satelliter, raketer och rymdfärder

Nikolai Piskunov
Professor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: nikolai.piskunov@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5958
Språk: Svenska, engelska, ryska
Ämnesområden: Teleskop, teleskopinstrumentering, spektroskopi , stjärnor, exoplaneter

Oleg Kochukhov
Professor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: oleg.kochukhov@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5993
Språk: Svenska, engelska, ryska
Ämnesområde: Stjärnor med fläckar och magnetfält

Olga Botner
Professor vid avdelningen för högenergifysik
E-post: olga.botner@physics.uu.se
Telefon: 018-471 3876
Ämnesområden: Universum, neutriner från kosmos och IceCube-projektet i Antarktis

Paul Barklem
Professor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: paul.barklem@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5981
Språk: Svenska, engelska
Ämnesområden: Stjärnspektra, gasers spektra och växelverkan med ljus

Rikard Enberg
Professor vid avdelningen för högenergifysik
E-post: rikard.enberg@physics.uu.se
Telefon: 018-471 7617
Språk: Svenska, engelska
Ämnesområden: Partikelfysik i det tidiga universum

Susanne Höfner
Professor vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: susanne.hoefner@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5953
Språk: Svenska, engelska, tyska
Ämnesområden: Gamla jättestjärnor, stjärnvindar

Ulf Danielsson
Professor vid avdelningen för teoretisk fysik
E-post: ulf.danielsson@physics.uu.se
Telefon: 018-471 3299
Ämnesområden: Universums uppkomst, supersträngar och teoretisk fysik

Ulrike Heiter
Forskare vid avdelningen för astronomi och rymdfysik
E-post: ulrike.heiter@physics.uu.se
Telefon: 018-471 5982
Språk: Svenska, engelska, tyska
Ämnesområden: Vanliga stjärnor och deras spektra, Vintergatan och dess utveckling, rymdprojektet Gaia, planeter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin