Utbildningshistoria


Beskrivning

Utbildningshistoria är ett mångvetenskapligt forskningsfält, som bland annat studerar de pedagogiska idéernas historia, institutionernas framväxt och föränderlighet, de mediala och materiella aspekterna av kunskapsförmedlingen eller utbildningspolitikens skiftningar. Kronologiskt sträcker sig fältet från antiken till samtidshistorien, och det rymmer alla delar av utbildningsväsendet: förskolan, skolan, vuxenutbildningen, universitet, folkbildningen och så vidare. Utbildningshistoria bedrivs av forskare från många olika discipliner, exempelvis idé- och lärdomshistoria, pedagogik, historia, sociologi, etnologi, litteraturvetenskap, ekonomisk historia och religionsvetenskap. Området belyser en stor och central samhällssektor. Dess forskning bidrar med fördjupande perspektiv till den dagsaktuella politiska och pedagogiska debatten.

Vid institutionen finns ett antal forskare som på skilda sätt knyter an till det utbildningshistoriska fältet. En särskild inriktning är den högre utbildningens historia. Flera forskningsprojekt med fokus på universitetshistoria har varit och är förlagda till institutionen. Vår miljö har också varit värd för nationella och internationella konferenser på detta tema. Det utbildningshistoriska intresset återspeglas dessutom på många håll och på olika nivåer i institutionens kursutbud.

Vid institutionen finns också Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Kvinnliga studenter vid Uppsala universitet, ca 1903. Okänd fotograf. Bild: Uppsala universitetsbibliotek.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin