Om institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) bedriver forskning och undervisning om främst cancer och genetiska sjukdomar men även om autoimmuna, metabola och hjärt-kärlsjukdomar. Vi ska också sprida och nyttiggöra forskningen så att den kan leda till förbättrad hälsa för patienter med dessa sjukdomar.

Vårt mål är att vara en effektiv, transparent och serviceinriktad organisation och en attraktiv institution för forskare inom våra profilområden.

IGP är en av Uppsala universitets största institutioner med mer än 400 anställda och ytterligare runt 450 personer som är anknutna på annat sätt. Under 2023 hade vi en omsättning på över 500 miljoner kronor.

Exteriörbild på BMC på våren

IGP har lokaler på Rudbecklaboratoriet, BMC och Akademiska sjukhuset

Rudbecklaboratoriet

Besöksadress: Dag Hammarskjölds v 20
Postadress: Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

BMC

Besöksadress: Husargatan 3
Postadress: Box 815, 751 08 Uppsala

Akademiska sjukhuset

Besöksadress: Ingång 100/101, ingång 82
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Hitta till Rudbecklaboratoriet

Hitta till BMC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin