Forskning vid IGP

Vid IGP bedrivs grundforskning, translationell och klinisk forskning och det finns ett nära samarbete mellan prekliniska och kliniska forskare.

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om biologin bakom utveckling och sjukdom samt att förbättra diagnostik och sjukdomsbehandling. Det övergripande målet är translationell medicin, det vill säga att länka samman grundforskning med kliniska tillämpningar, inom sjukdomsområden som cancer och genetiska, autoimmuna och degenerativa sjukdomar.

Forskningsprogram

Forskningen vid IGP är indelad i sex forskningsprogram där respektive program samlar forskargrupper med liknande forskningsintressen.

Forskningsinfrastrukturer

IGP är värd för sju forsknings­infrastrukturer som tillhandahåller service åt forskare inom och utanför u­niversitetet.

IGP:s forskningsinfrastrukturer

 

Välkommen två händer skakasFörstora bilden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin