Neuroonkologi och neurodegeneration

Mikroskopibild av celler i olika färger

Flera av grupperna i forskningsprogrammet studerar cancer i nervsystemet, främst hjärntumörformerna glioblastom och medulloblastom. Genom att försöka svara på grundläggande frågor om cancer i hjärnan hoppas vi kunna utveckla nya strategier för diagnos och behandling av patienter med dessa allvarliga sjukdomar. I programmet finns också projekt som fokuserar på cancer i ögat samt det neurodegenerativa tillståndet amyloidos.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin