Molekylära verktyg och funktionsgenomik

Mikroprovrör med provrörsställ i olika färger i bakgrunden

Foto: Mikael Wallerstedt

Den övergripande inriktningen för vårt forskningsprogram är att utveckla och använda avancerade tekniker för att studera celler och molekyler. Det rör sig både om storskaliga genanalyser och tekniker som gör det möjligt att göra analyser på en nivå av enskilda celler eller molekyler. Teknikerna används både inom grundforskning och i medicinska sammanhang såsom inom genetik, tumörbiologi och hjärt-kärlsjukdomar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin