Forskningsprogrammet Cancerimmunterapi

Fyra rör med vätska i ett provrörsställ

Foto: Mikael Wallerstedt

Forskningsprogrammet cancerimmunterapi vid IGP omfattar nio forskargrupper som använder kompletterande metoder för att studera immunsystemets roll i cancer. Vi använder också olika metoder för att få immunceller att attackera cancerceller. Forskningen inom programmet är både preklinisk och klinisk till sin natur och preklinisk utveckling omsätts till kliniska prövningar i tidig fas.

Nya strategier för immunterapi

Vi fokuserar på att utveckla och verifiera nya immunterapimetoder och att förstå mekanismer bakom resistens mot immunterapi. Våra patologiska undersökningar fokuserar på att förstå immunlandskapet och immuncellernas roll i olika cancerformer. Den kliniska forskningen omfattar både kliniska prövning av immunterapier som utvecklats vid IGP och som görs för första gången i människa, såväl som större kliniska prövningar som genomförs vid många kliniker.

Forskargrupperna inom programmet har ett nära samarbete sinsemellan och har samtidigt ett brett och internationellt nätverk av samarbetspartners.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin