Vaskulärbiologi

Mikroskopibild med kärl i olika färger

I forskningsprogrammet vaskulärbiologi studerar vi de mekanismer som reglerar blod- och lymfkärlens tillväxt och funktion under embryoutveckling, hos vuxna individer och vid sjukdom.

Det kardiovaskulära systemet består av hjärta, blod- och lymfkärl samt cirkulation av blod och lymfa. Det har viktiga roller som är avgörande för vävnadstillväxt och -funktion, underhåll av kroppens vätskebalans och kontroll av vårt immunsystem. Vaskulär dysfunktion är kopplad till flera sjukdomar, inklusive cancer.

Ett särskilt fokus i vår forskning är att förstå den molekylära bakgrunden till specialiseringen av kärlen som krävs för att olika organ ska kunna uppfylla sina unika funktioner. Vi studerar också mekanismer bakom kärlsjukdomar, inklusive kärlmissbildningar, samt hur kärl- och immunsystemet koordinerat bidrar till sjukdomar som cancer, autoimmuna sjukdomar och tromboinflammation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin