Pontus Aspenström – Rho GTPasers roll för cancercellers rörelseförmåga

Cellers förmåga att förflytta sig, så kallad cellmigration, är ofta felreglerad i olika sjukdomstillstånd, inte minst vid cancer där den påverkar hur cancercellerna sprider sig. Vi arbetar med en grupp proteiner som kallas RHO GTPaser och målet är förstå hur cellsignalering genom RHO GTPaser kan bidra till cellmigration. På sikt vill vi identifiera proteiner och gener som cancerbehandlingar kan riktas mot för att förhindra migration och spridning av cancerceller.

RHO GTPaser en grupp signalproteiner som är besläktade med onkogenen RAS. De har viktiga och specifika funktioner i regleringen av cellernas morfogenetiska och migratoriska egenskaper. Vi har lagt ner mycket energi på att karaktärisera en undergrupp av RHO GTPaser som har en tydlig koppling till cancer. Genom att ta reda på deras rörelseegenskaper kan vi förstå hur de påverkar migration, invasion och metastasering.

I vår forskning vill vi:

  • identifiera nya RHO-reglerade signalvägar.
  • undersöka hur RHO GTPaserna koordinerar organisationen av det så kallade cellskelettet och dynamiken i cellmembranet vid cellmigration och under den process då cellens delar får olika funktion (cellpolarisering).
  • identifiera diagnostiska metoder som baseras på analys av cellskelettets organisation och cellmigration i två och tre dimensioner.

Vår slutgiltiga målsättning är att hitta proteiner och gener som kan utgöra måltavlor i nya cancerbehandlingar som motverkar migration och metastasering av cancerceller.

Betydelsen av MIRO GTPaser för sjukdomar i hjärnan

Vi studerar även en grupp proteiner som kallas MIRO GTPaser, som vi ursprungligen identifierade när vi letade efter nya RHO GTPaser. De visade sig sedan utgöra en egen familj av GTPaser. Vi har upptäckt att MIRO är en viktig komponent i det komplex av proteiner som reglerar transporten av cellens mitokondrier. En förändrad mitokondrietransport har visat sig vara inblandad i neurologiska sjukdomar och vi undersöker nu vilken roll MIRO har i detta.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Pontus Aspenström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin