Genomik och neurobiologi

Två händer som placerar en platta i en sekvenseringsmaskin

Foto: Mikael Wallerstedt

Våra forskningsprojekt handlar dels om mekanismer inom genetik och genomik, dels om neuronala nätverk och hur de fungerar. Målet är att förstå bakgrunden till en rad sjukdomar för att kunna förbättra diagnostik och behandling.

Genomik

Analyser av människans arvsmassa har fått en allt större betydelse i samhället. Inom sjukvården utgör genetiska analyser en viktig aspekt av precisionsmedicin och förbättrad individanpassad diagnostik och behandling. Studier av arvsmassan är viktiga både för enskilda individer, där varianter kan kopplas till risk för sjukdom, och i stora populationer för att förstå kopplingen mellan gener och egenskaper. Stora framsteg görs också i att använda genetiska data för forensiska analyser och analyser av historiska material.

Inom forskningsprogrammet finns forskargrupper som studerar alla dessa aspekter av genetik, och som använder och utvecklar nya tekniker och statistiska analyser för att erhålla nya insikter om människans arvsmassa och nya insikter om genetisk variation kan kopplas till specifika anlag.

Neurobiologi

Funktionella neuronala nätverk, eller neurala kretsar, utgör grundläggande enheter för informationsbearbetning i nervsystemet. Forskning om dessa nätverk, särskilt hos gnagare och fisk, har gett insikter i hur nervceller interagerar för att reglera olika beteenden och kognitiva funktioner.

Hos möss har studier belyst mekanismer för sensorisk perception, motorisk förmåga, spatial navigering och sociala beteenden, vilket är grundläggande för att förstå principer för organisering och funktion av neurala kretsar. På liknande sätt har undersökningar i zebrafisk gett värdefull kunskap om sensorisk-motorisk integration, beslutsprocesser och den neurala grunden för komplexa beteenden så som stimbeteende och undvikande av rovdjur.

Jämförelser mellan dessa arter förbättrar vår förståelse för evolutionärt bevarande av neurala kretsar och erbjuder även värdefulla perspektiv för forskning som syftar till att behandla neurologiska sjukdomar och utveckla nya terapeutiska ingrepp. Våra forskningsgrupper använder möss och zebrafisk för att studera kretsar som ligger till grund för smärta och klåda, motorik och bildning av minnen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin