Cancerprecisionsmedicin

Hyllor med flaskor i ett labb

Foto: Axel Henriksson

Precisionsmedicin innebär att behandlingsstrategier anpassas till enskilda patienter. I forskningsprogrammet Cancerprecisionsmedicin studerar vi en rad faktorer som skulle kunna användas för att utveckla sådana individanpassade behandlingar.

Eftersom inga cancrar är helt lika behöver behandlingarna ofta skräddarsys för specifika tumörer och patienter för att vara effektiva. Vid cancer baseras precisionsmedicin på specifik information om en persons tumör för att ställa diagnos, planera behandling, följa behandlingsrespons eller ge sjukdomsprognos.

I vårt forskningsprogram vill vi förstå hur faktorer som genetik, epigenetik, molekylära mekanismer, biomarkörer, cellprocesser, tumörbiologi och epidemiologi kan ligga till grund för att hitta den bästa strategin för att förebygga eller behandla sjukdomen. Vår forskning sträcker sig hela vägen från laboratoriet till sjuksängen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin