Marika Nestor – Målsökande radioaktiva läkemedel för förbättrad strålterapi av cancer

Vår forskning inriktar sig på att ta fram nya radioaktiva målsökare, samt att förstärka effekten av strålterapin genom att göra cancercellerna mer känsliga för strålning.

Varje år drabbas mer än 14 miljoner människor av cancer, och 8 miljoner dör av sjukdomen. Hälften av alla patienter får idag strålterapi någon gång under sin behandling, men bot uppnås inte alltid och biverkningarna kan vara svåra.
En mer specifik form av strålterapi som är på stark frammarsch är målsökande strålterapi. Med denna metod använder man sig av radioaktiva cancermålsökande molekyler som injiceras i patienten. När de radioaktiva målsökarna binder till cancercellerna i kroppen uppnår man en mycket specifik och lokal strålterapi av tumören, medan omgivande organ skonas.

För att ta fram nya radioaktiva målsökare och förstärka effekten av strålterapin utvecklar vi radioaktivt märkta cancer-målsökande molekyler. Vi undersöker vilka ytproteiner på cancercellens yta som är lämpliga att målsöka mot och vilka radionuklider som passar till respektive målsökare. Vi undersöker sedan hur binder till cancercellerna, och om de har någon terapeutisk effekt.

Förstärkt effekt av strålterapi

I nästa steg undersöker vi hur vi kan förstärka effekten av strålterapin med hjälp av molekyler som samarbetar med strålningen för att döda cancercellerna, exempelvis genom molekyler som skyddar ”genomets väktare”, proteinet p53 i cancercellen, eller molekyler som hindrar cancercellernas DNA-reparation.

I våra projekt undersöker vi effekterna av dessa ”strålsensitiverande” läkemedel i kombination med målsökande strålterapi för att ta reda på vilka kombinationer som är mest effektiva. Vi undersöker dels hur de olika kombinationerna påverkar cancercellernas försvar mot strålning på cell- och DNA-nivå, samt om det resulterar i bättre terapieffekt på tumörerna.

Effektivare behandling med färre biverkningar

Vi hoppas att vår forskning kan leda till en förbättrad strålterapi med fler botade patienter och färre biverkningar. Det kan exempelvis ske genom att fler cancerceller dör av behandlingen och att både primärtumören och eventuella metastaser nås av behandlingen. Cancerceller som är mer strålresistenta kan förhoppningsvis också behandlas med god effekt. En annat mål är att man i vissa fall ska kunna sänka stråldoserna och reducera biverkningarna från strålterapin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin