Helena Jernberg Wiklund – Mekanismer för överlevnad och celldöd i multipelt myelom

Vår forskning handlar om multipelt myelom (MM) som är en av de vanligaste formerna av blodcancer i Sverige. Behandling kan bromsa sjukdomsförloppet och förlänga överlevnaden men sjukdomen betraktas idag som obotlig.

Vid MM växer tumörcellerna till på ett okontrollerat sätt i benmärgen. Den onormala tillväxten beror på komplexa genetiska förändringar som bland annat gör att cellerna inte känner av signaler som normalt leder till celldöd, apoptos.

Modeller av multipelt myelom för att hitta nya behandlingsstrategier

Det långsiktiga målet för vår forskning är att identifiera molekyler som är nödvändiga för tumörcellernas överlevnad och undersöka om deras funktion kan blockeras. En sådan blockering skulle kunna återställa tumörcellernas förmåga till apoptos och användas för att öka effektiviteten av riktade behandlingar.

Vi har tillgång till olika modellsystem för MM, bland annat odlade celler som motsvarar de huvudsakliga formerna av MM, tumörceller från patienter samt musmodeller för multipelt myelom som väl representerar sjukdomen som den ser ut hos människa. Vi har med framgång använt de här modellerna för att identifiera nya målmolekyler som påverkar MM-cellernas överlevnadsmekanismer och som skulle kunna användas för behandling av MM.

Läs mer om våra forskningsprojekt (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin