Utbildning vid institutionen för Immunologi, genetik och patologi

Vi ansvarar för kurser inom läkarprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Dessutom deltar vi i undervisningen på andra kurser inom läkarprogrammet, utan att ha det direkta kursansvaret. Vi ger även ett flertal fristående kurser, bland annat om molekylära mekanismer vid cancer, medicinsk genetik, immun-, gen- och cellterapi samt onkologisk vård. Institutionen är också programansvarig för fem masterprogram: Forensisk vetenskap, Molekylär medicin, Medicinsk nuklidteknik, Innovativ medicin och Precisionsmedicin.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin