Forskningsinfrastrukturer

I anslutning till institutionen finns sju servicefaciliteter som även är öppna för forskare utifrån. De flesta av dem organiseras eller finansieras av SciLifeLab medan BioVis stöds av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

BioVis

Vid IGP finns också faciliteten BioVis där forskare erbjuds service inom flödescytometri och mikroskopi för studier av biologiska prover på vävnads-, cell- och subcellulär nivå.

Närbild på instrument vid BioVis

Foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin