Kaska Koltowska – Cellulär och molekylär kontroll av lymfkärlsuppbyggnad

Det övergripande målet för min forskning är att öka förståelsen för hur lymfkärl bildas och får sin funktion och att använda denna kunskap för att utveckla nya behandlingar.

Uppbyggnaden av organ är en komplex process där beslut om vilken typ av cell som ska utvecklas måste samordnas med hur celler förflyttar och arrangerar om sig. Celler i organ som håller på att byggas upp tar emot både inre och yttre signaler och tolkar dessa för att skapa fungerande vävnader. En grundläggande frågeställning inom utvecklingsbiologin är hur processerna koordineras för att säkerställa att organen byggs upp på rätt sätt.

Zebrafisk som modell

Min forskargrupp studerar hur lymfkärl bildas och vi använder i första hand zebrafisk som modellorganism. Lymfkärl uppkommer huvudsakligen från kärl som definierats som vener och en spännande frågeställning är hur lymfkärlen specificeras och organiseras så att en sorts kärl uppstår från ett annat.

Zebrafisk är en ideal modellorganism för att arbeta med sådana frågor eftersom vi kan visualisera utvecklingen av en komplex vävnad både i realtid och i en organism. Vi kan också använda genetisk manipulering för att förändrad processerna. Med det här systemet kan vi undersöka hur cellspecialisering och -differentiering, cell-cell-kommunikation och celltillväxt samordnas då en organism utvecklas.
Mikroskopibilder på lymfkärl i kroppen respektive i huvudet på en zebrafisk
Lymfkärl i kroppen hos zebrafisk (i grönt) Lymfkärl i huvudet (i rött)

Kartläggning av hur lymfkärlssystemet byggs upp

Med hjälp av genetiska modeller, molekylär karaktärisering och avbildning av vävnader med en upplösningsnivå ner till enskilda celler kommer min grupp att kartlägga hur lymfkärlens ursprungsceller definieras molekylärt och cellulärt. Våra resultat kommer att förklara hur ursprungscellerna fattar en mängd beslut och snabbt arrangerar om sig för att ge upphov till ett fungerande kärlnätverk.

Felaktigt lymfkärlssystem orsakar många sjukdomar

Lymfkärlen är avgörande för att upprätthålla kroppens vätskebalans, för transport av immunceller och upptag av fettsyror. En felaktig uppbyggnad av lymfkärlssystemet leder till ett stort antal sjukdomar. Genom att studera grundläggande utvecklingsprocesser och identifiera gener som är viktiga för korrekt uppbyggnad och funktion hos lymfkärlen har vi möjlighet att upptäcka nya mål för behandling av dessa sjukdomar.

Läs mer om våra projekt (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin