Taija Mäkinen – Reglering av lymfkärlssystemet

Vår forskning syftar till att förstå hur lymfkärlen bildas, både på molekylär nivå och i den levande organismen. Målet är att öka kunskapen om mekanismerna bakom lymfatiska sjukdomar.

Lymfkärlssystemet utgörs av ett nätverk av kärl som är nödvändiga för att upprätthålla kroppens vätskebalans och för försvaret mot infektioner. När lymfkärlen inte fungerar kan vätska ansamlas i vävnaderna. Det leder till så kallat lymfödem, en sjukdom som inte kan botas och som det inte finns någon effektiv behandling mot.

Nya bevis visar att lymfkärlsystemet inte bara passivt transporterar vätska utan att det har viktiga roller i många fysiologiska processer och sjukdomar. Att förstå mekanismerna som reglerar lymfkärlsystemet kan därför bidra till att utveckla nya behandlingar för sjukdomar som drabbar att stort antal människor.

Läs mer om vår forskning på www.makinenlab.com (på engelska)

Taija Mäkinen som Wallenberg Scholar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin