Fredrik Swartling – Mekanismer bakom hjärntumörer hos barn

I vår forskning studerar vi hur hjärncancer hos barn utvecklas och om vi kan hitta nya behandlingar mot dessa tumörer. Med avancerade modellsystem och singelcellsanalys studerar vi genetiska förändringar och proteiner som regleras på fel sätt i hjärntumörer. Vi försöker även förstå varför vissa tumörer återfaller och hur det kan behandlas.

MYC-proteiner som MYC och MYCN är ofta överproducerade i den maligna hjärntumören medulloblastom som drabbar barn, medan andra tillväxtfaktorer som PDGF ofta finns i ökad mängd i olika typer av elakartade gliom.

Vi använder olika modeller för att efterlikna de tumörer som orsakas av dessa proteiner och studerar tumörceller som odlas i så kallade stamcellskulturer eller som 3D-kulturer, så kallade organoider. Vi vill identifiera vilka celler i hjärnan som kan utgöra ursprungsceller för hjärntumörer och jämför därför dessa celltyper med prover och celler från hjärntumörpatienter. Här studerar vi faktorer som t.ex. proteinet SOX9 som är viktigt för både stamcellsbiologi och cancercellens motståndskraft mot standardbehandling.

Bromsa tumören och förhindra återfall

Vi har under olika stadier av tumörutvecklingen upptäckt att MYC- och PDGF-proteiner samverkar med andra proteiner som vi nu hoppas vi kan använda som mål för att försöka bromsa hjärntumörens framfart och även hindra återfall av tumörerna. Vi använder förutom avancerad sekvensering på singelcellsnivå även avancerad bioinformatisk analys och målinriktad terapi för att förstå hur behandlingsresistens uppstår vid återfall.

Vi hoppas att våra upptäckter kan ge en ökad förståelse för hur man ska kunna behandla dessa allvarliga cancerformer.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin