Finn Hallböök – Stamceller, retinal utveckling och regeneration

Vår forskning handlar om hur nervceller i ögats näthinna (retina) bildas från stamceller och förstadieceller. Målet är att förstå vad som gått fel i nervcellsbildningen när det utvecklas cancer i retina i ögat: retinoblastom. Vår forskning syftar också till att kunna styra nervcellsbildningen mot att antingen bilda nya nervceller eller bli stödjande gliaceller vid skador eller sjukdomar

Vi studerar hur celler övergår från förstadieceller till nervceller och hur de sista ”terminala” celldelningarna hos förstadiecellerna regleras innan de blir mogna nervceller som normalt slutar dela sig och bygger upp en funktionell retina. Vi studerar även när dessa terminala celldelningar blir störda t.ex. efter onkogena mutationer och som då kan bidra till att cancer utvecklas i ögat. Våra studier gäller främst uppkomsten av retinoblastom.

Odlad retina med liknande funktioner som i ögat

Vi använder ett stamcellsbaserat system för att studera nervcellsbildning i mänsklig retina. Med utgångspunkt från pluripotenta stamceller kan vi tillverka human retin och följa nervcellsbildningen i cellkultur, sk ex vivo. Dessa kulturer bildar små ”miniögon”, s.k. retinala organoider, och innehåller alla celltyper som finns i den normala retinan. Bildmningen följer den normala utvecklingen hos foster och bran. Organoiderna har funktionella nervceller, svarar på ljus och bygger upp nätverk av nervcellsuppkopplingar.

De retinala organoiderna är en kraftfull modell för att studera nervcellsbildning i mänsklig retina ex vivo under perioder som sker under fosterutvecklingen i livmodern. Vi har nyligen visat att organoiderna kan användas för att studera uppkomsten av retinoblastom. Vi använder även väl studerade djurmodeller som komplement till organoiderna för in vivo-studier och djurmodellerna används för att utveckla våra forskningshypoteser.

Forskningsprojekt

  • Studier av retinal nervcellsbildning.
  • Studier av uppkomsten av retinoblastom – fokus på egenskaper som gör specifika förstadieceller benägna att utveckla förstadier till retinoblastom, s.k. ”cell-of-origin for retinoblastoma”.
  • Etablering av en stamcells-deriverad human retinamodell och studier av mänsklig nervcellsbildning in vitro.
  • Studier av endogena retinala stamceller och deras reglering med avseende på regeneration och protektion vid skada och sjukdom.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin