Samverkan vid institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi samverkar med skolan och allmänheten i olika aktiviter såsom studiebesök och SciFest. Samverkan med näringsliv och samhälle sker inom ett brett spektrum av informationsteknologins områden genom våra studenter, forskare och lärare i allt från examensarbeten och gästföreläsningar till forskningssamarbeten.

Skola och allmänhet

Vi samverkar med skola och allmänhet genom aktiviteter som till exempel SciFest, Almedalen och studiebesök. Populärvetenskapliga beskrivningar av (delar av) vår forskning finns här. Du kan höra våra forskare presentera sin forskning på ett lättförståeligt sätt i serien UppTalk. Det är en livesänd samtalsserie på Zoom på tisdagar kl. 12.00.

Här finns mer information om Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets aktiviteter för skolelever och lärare


Näringsliv och samhälle

Samverkan med aktörer från näringsliv och samhälle sker till stor del genom forskningsprojekt. Institutionen har forskningsprojekt med alla typer av företag och samhällsaktörer från stora tech-jättar såsom Microsoft Intel, Arm och Ericsson, till regioner och myndigheter, och mindre lokala företag. En del av institutionens doktorander är industridoktorander inom samverkansforskningsprojekten och institutionens anställda sitter i arbetsgrupper, råd och styrelser hos företag och samhällsaktörer.

Studenter samarbetar

Utbildning och forskning

Många av de kurser som institutionen erbjuder har stark koppling och medverkan från näringsliv och samhällsinstitutioner. Antingen genom projektkurser eller som gästföreläsningar och företagspresentationer. Dessutom så görs en stor del, ca 75%, av exjobben inom våra utbildningsprogram ute i industrin.

Institutionen ger även kurser inriktade mot vidareutbildning inom näringslivet-uppdragsutbildning, samt öppna så kallade livs-långt-lärande kurser.

Anställ våra studenter

UU Careergate är karriärportalen för studenter vid Uppsala universitet. Här kan du som arbetsgivare ladda upp annonser.

Under vecka 45 varje år arrangeras UTNARM. Det är en möjlighet för företag att träffa studenter och diskutera framtida exjobb, sommarjobb och anställningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin