Bloms forskargrupp

De tidiga ryggradsdjurens evolution.

Henning Blom och hans forskargrupp använder huvudsakligen fossil till att beskriva och förstå de tidiga ryggradsdjurens evolutionshistoria i allmänhet, och de käkförsedda och förbenade ryggradsdjurens uppkomst och tidiga utveckling i synnerhet. Jämförande anatomi av fossil och till viss del även nulevande djur används för att förstå morfologisk evolution och hur en viss kroppsform uppkommit. Andra mönster, så som paleoekologi, morfologisk och taxonomisk mångfald, samt fossils utbredning i tid och rum, används också för att förstå de tidiga ryggradsdjurens evolution.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Henning Blom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin