Ahlbergs forskargrupp

450 miljoner år av evolution bland ryggradsdjur.

Pansarhaj

Per Ahlbergs forskningsgrupp fokuserar på ryggradsdjurens evolution och tidiga utveckling och forskar framförallt på fossilt material men studerar också genomik och genuttryck hos bl.a. zebrafiskar för att bättre förstå hur ryggradsdjurens generella karaktärsdrag uppkommit. Deras forskning ger ibland överraskande resultat såsom att emaljen på tänderna ursprungligen kommer ifrån fiskarnas fjäll.

Exempel på frågeställningar

  • Hur skedde övergången från käklösa vertebrater till vertebrater med käkar, och hur såg mellanformerna ut?
  • Hur uppstod och utvecklades vertebraternas unika hårda material såsom ben, dentin och emalj?
  • Hur såg de genetiska och utvecklingsbiologiska förutsättningarna för dessa händelser ut?
  • Hur är de stora, nu levande vertebratgrupperna besläktade med varandra?
  • Är hajar verkligen "primitiva vertebrater" som så ofta har hävdats?
  • När flyttade de första vertebraterna upp på land, och varför är de första fossila fortspåren av vertebrater mycket äldre än de äldsta skeletten?
  • När uppstod "kroppsbeklädnad" såsom hår och fjädrar?
  • Kan vi veta något om de tidiga landvertebraternas livsbetingelser såsom vilka ekosystem de levde i och vem som åt vem?

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Per Ahlberg
Gruppmedlemmar: De flesta inom programmet arbetar i olika konstellationer inom Ahlbergs grupp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin