Samverkan vid Institutionen för kemi - Ångström

Kemishow på SciFest vetenskapsfestival

Samverka med oss på kemin

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även med allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och arrangerar en årlig vetenskapsfestival (SciFest) där flera av våra forskare medverkar.

Läs om hur du kan samverka med oss på TekNat Samverkans hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin