Forskning vid Institutionen för kemi - Ångström

Forsknings-imagepuff

Vi forskar på solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier, men även på utveckling av biomaterial och läkemedel för medicinska behandlingar.

Vår forskning

Mycket av vår forskning fokuserar på hållbarhet, för utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare, som solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Vi samarbetar med andra forskningsgrupper i världen för att kartlägga strukturen hos metaller och kemiska föreningar med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem.

Förutom energirelaterad forskning utvecklar vi också kemi för biomaterial och läkemedel för medicinska behandlingar, i nära samarbeten med andra universitet, kliniker, läkemedelsföretag, m.fl., i form av polymera biomaterial för behandling av hornhinneblindhet, benreparation, förebyggande av hjärtsvikt och utveckling av nya kemiskt modifierade oligonukleotidläkemedel och leveranssystem, t.ex. för behandling av hjärncancer.

De specifika forskningsinriktningarna i de olika forskningsprogrammen har utvecklats över tid, som en följd av institutionens och programmens strategier, tillgängliga resurser och forskarnas intressen. Institutionen uppmuntrar etableringen av nya forskningsinriktningar när de passar in i forskningsprogrammens strategiska mål och nödvändiga resurser finns tillgängliga.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin