Kontakta Institutionen för kemi - Ångström

Del av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap; Kemiska sektionen

För frågor till prefekt, studierektor och institutionen i allmänhet så rekommenderar vi att man använder sig av våra funktions-e-postadresser:

Prefekt: prefekt-ang@kemi.uu.se

Studierektor: studierektor-ang@kemi.uu.se

Information: info-ang@kemi.uu.se

Telefon:
018-471 68 42
E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin