Om Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet

Om oss

Institutionen för kemi - Ångström bedriver både forskning och utbildning:

  • Forskningen på institutionen är uppdelade på sex stycken forskningsprogram: Fysikalisk kemi, molekylär biomimetik, makromolekylär kemi, strukturkemi, oorganisk kemi och syntetisk molekylär kemi.
  • På institutionen finns även utbildning, både grundutbildning och forskarutbildning. Utbildningen är starkt kopplad till forskningsprogrammen, i samarbete mellan olika program och andra institutioner. Tillsammans med Institutionen för kemi – BMC erbjuder vi en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi. Vi är tillsammans ansvariga för kandidatprogrammet och masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet. Den kemiska sektionen är också ansvarig för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten.

Institutionen leds av vår prefekt, Tim Melander-Bowden, tillsammans med biträdande prefekt, Pia Lindberg, samt en ledningsgrupp och institutionsstyrelse. Varje forskningsprogram leds av en programprofessor (forskningsansvarig professor).

Utbildningen inom kemin koordineras av Felix Ho. Fredrik Björefors och Anders Thapper är studierektorer för grundutbildningen och Ann Magnusson för forskarutbildningen.

Institutionen i siffror

Institutionen för kemi - Ångström bildades 2012 då institutionerna inom kemiska sektionen slogs ihop till två, ett per campusområde: Kemi - Ångström och kemi - BMC.

Vid årskiftet 2023/2024 så arbetade det 273 personer på institutionen - 158 män och 115 kvinnor.

Hitta hit

Som namnet anger så ligger institutionen på Ångströmlaboratoriet.

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Busshållplats
Polacksbacken

Se vilken buss du tar till oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin